Le Prix Nobel de littérature

Le Prix Nobel de littérature
Upplaga: 1
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
Utgivningsdatum: 2008-08-28
Antal sidor: 71
Författare: Sture Allén, Kjell Espmark
ISBN: 9789172276062
Kategori: Litteraturvetenskap

Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta nivå. Nu kommer en fransk version av Svenska Akademiens bok om Nobelpriset i litteratur. Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. En viktig fråga som tas upp är också hur kriterierna för Svenska Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Avslutningsvis ges en fullständig pristagarförteckning, med Akademiens officiella prismotiveringar.