Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning
Upplaga: 2
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 2010-11-30
Antal sidor: 157
Författare: Ester Mogensen, Ingrid Thorell-Ekstrand, Anna Löfmark
ISBN: 9789144057293
Kategori: Medicin

Boken ger en bred bild av hur klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård utformas i dagens universitets- och högskoleutbildningar. Vad avses och vad är specifikt för klinisk utbildning och praktiskt lärande? Vilka utmaningar och möjligheter erbjuder klinisk utbildning för lärare, handledare och studenter? Kravet på systematiskt arbetssätt, kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga och forskningsanknytning gäller även i den kliniska delen av universitets- och högskoleutbildningarna. Hur går man tillväga för att få ihop detta med den komplexa kliniska verksamheten, där innehåll och aktiviteter inte kan styras av utbildningsinstiutionen? Författarna visar på möjligheten till ett öppnare samarbete mellan olika professioner under den kliniska utbildningen vilket på sikt skulle skapa möjligheter till bättre vård för patienter. Boken ger en rad exempel på utbildningsinslag med interprofessionell ansats. Klinisk utbildning i högskolan vänder sig till lärare, handledare och andra yrkesföreträdare inom hälso- och sjukvård som har kontakt med universitets- och högskolestudenter.