Utbildning undervisning och ledning. SOU 2017:51 Reformvård till stöd för en bättre skola : Delbetänkande från Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner

Utbildning undervisning och ledning. SOU 2017:51 Reformvård till stöd för en bättre skola : Delbetänkande från Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
Förlag: Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum: 2017-06-09
Författare: Utbildningsdepartementet
ISBN: 9789138246283
Kategori: Juridik

Har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bl.a. se över behörighets- och legitimationsreglerna. Delbetänkandet redovisar de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se överhur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras.

Exempel mer i detalj på vad som föreslås: Förändring av behörighetsregleringen för lärare med fördjupad specialpedagogisk kompetens Personer med viss specialistkompetens som saknar en behörighetsgivande examen får anställas tillsvidare Examen med inriktning enbart mot arbete i fritidshemmet föreslås vara behörighetsgivande Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i modersmål föreslås vara kvar Undantaget från kravet på legitimation och behörighet för lärare i yrkesämnen föreslås tas bort Möjlighet till förlängd visstidsanställning också i sfi Köp utredningen och ta del av analyser och förslag! Särskild utredare: Björn Åstrand