Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser

Märken och människor : om marknadssymboler som kulturella resurser
Upplaga: 2
Förlag: Studentlitteratur
Utgivningsdatum: 2011-02-01
Antal sidor: 163
Författare: Anders Bengtsson, Jacob Östberg
ISBN: 9789144059600
Kategori: Ekonomi & ledarskap

Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med att konsumenter konstruerar sin identitet med hjälp av märken? Kan det skapas gemenskaper kring märken? Finns det ett ökat motstånd mot märken? Detta är exempel på frågeställningar som diskuteras i boken. Märken spelar en allt viktigare roll i människors vardag. I konsumtionskulturer världen över ägnar konsumenter allt mer tid och pengar åt att bry sig om vilka märken de ska omge sig med. Den klassiska brand managementlitteraturen betraktar märken som ett sätt för företag att differentiera sina produkter och tjänster. Märken fyller emellertid många fler funktioner.

Läsaren presenteras för en rad teorier hämtade från de senaste decenniernas konsumentkulturforskning. Den teoretiska grunden ger en god förståelse för hur märken blir betydelsefulla kulturella resurser för konsumenterna. Boken riktar sig till såväl studenter som marknadsföringspraktiker som är intresserade av att förstå märkens roll i dagens samhälle samt hur de kan utvecklas och stärkas.