Formula 7 Bas

Formula 7 Bas
Upplaga: 1
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Utgivningsdatum: 2009-12-16
Antal sidor: 118
Författare: Ingrid Monthan
ISBN: 9789140671349
Kategori: Matematik

Formula är ett basläromedel i matematik för grundskolans år 6-9. Begrepp och räknemetoder belyses från olika håll och uppmuntrar till det egna tänkandet. Aktiviteter öch övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband. Med Formula är det dessutom enkelt att individanpassa undervisningen.

Materialet i Formula 7 Bas vänder sig i första hand till de elever som har svårigheter med elevbokens G-spår och spår 1 i Formula 7 elevbok. Elevbokens kapitelindelning följs. Innehållet ger eleven möjlighet att fokusera på de viktiga momenten i den ordning de behandlas i elevboken. Sidorna kan även användas som repetition och förstärkning för elever som arbetat med avsnitten i elevboken. Genom att materialet är utformat som kopieringsunderlag kan hela eller valda delar kopieras och delas ut till den enskilde eleven allt efter behov. I de fall där åtgärdsprogram upprättas kan pärmens olika avsnitt tillsammans med teorigenomgångarna i elevbokens dvd bli ett starkt stöd för elevens utveckling i matematik. Varje sida i materialet är utformat med skrivutrymme för eleverna, antingen med enkla skrivrader för kortsvarsuppgifter eller med tomt utrymme för längre beräkningar.

På så sätt blir detta elevens eget arbetshäfte där inget extra räknehäfte behövs. I extramaterialet finns en fördiagnos för att kontrollera elevernas förkunskaper samt två sidor för att träna multiplikationstabellerna. Dessutom en sida med sex enkla Sudoku-övningar.

På den medföljande cd-skivan finns hela pärmens innehåll i pdf-format. Där finns också fördiagnosen som redigerbar wordfil för dem som vill göra egna anpassningar. Formula 7 Bas passar dig som: söker ett material till elever med svårigheter i matematik vill ha ett material som är lätt att individanpassa Författare är Ingrid Monthán, matematik- och fysiklärare med mångårig erfarenhet från olika grundskolor.