Psykoterapihandledning

Psykoterapihandledning
Upplaga: 1
Förlag: Natur & Kultur
Utgivningsdatum: 2010-12-21
Författare: Kurt Gordan
ISBN: 9789127122529
Kategori: Psykologi

Vid Ericastiftelsen startades i mitten av 1970-talet den första reguljära handledarutbildningen i Sverige.

I denna lärobok presenteras det huvudsakliga innehållet i en sådan utbildning. Här behandlas givetvis teoretiska aspekter på begrepp och metoder. Framställningens tyngdpunkt ligger dock på diskussion av de konkreta problem som möter handledaren och eleven på den gemensamma resan i alla dess olika skeden, från det första mötet till separationen. De specifika problem som utmärker handledning av vårdpersonal diskuteras i ett särskilt kapitel om institutionshandledning. Boken vänder sig primärt till psykoterapeuter engagerade i kliniska handledningsuppdrag. Det är dock författarens förhoppning att den även skall vara till gagn för handledare inom social vård och andra angränsande verksamhetsområden och för vårdarbetare med skiftande teoretiska kunskaper. KURT GORDAN är docent i psykologi och legitimerad psykoterapeut. Han har i många år varit rektor vid Ericastiftelsen och har därutöver stor erfarenhet av handledningsproblematik inom psykoterapiutbildning i klinisk verksamhet och på vårdinstitutioner.