OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer

OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer
Upplaga: 1
Förlag: Natur & Kultur Akademisk
Utgivningsdatum: 2015-08-08
Antal sidor: 288
Författare: Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson
ISBN: 9789127139374
Kategori: Organisationsteori & organisationers beteende

OBM (Organizational Behavior Management) ger kraftfulla verktyg för att förstå och förutsäga vilka förändringar organisationer behöver göra för att åstadkomma bättre resultat. Författarna berättar initierat hur man prioriterar bland olika mål och nyckelbeteenden. De beskriver hur det går till när man: förändrar arbetssätt, arbetsklimat, värderingar, hur man motiverar medarbetare, förändrar bemötande både externt och internt samt skapar en säker arbetsplats. Via många exempelfall får läsaren inblick i arbetet som konsult och hur arbetet med OBM går till i praktiken. Boken bygger på författarnas långa erfarenhet som konsulter och mer än 50 års forskning om hur man förändrar beteenden inom psykologin. OBM i praktiken är skriven för alla som arbetar med verksamhetsutveckling och ledarskap samt för studerande vid universitet och högskolor, t.ex. psykologprogram, PA- och beteendevetarprogram. Detta är den fristående fördjupningen av Beteendeanalys i organisationer (2010).