BBIC i praktiken

BBIC i praktiken
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2006-11-01
Antal sidor: 180
Författare: Cristina Dahlberg, Anne Forssell
ISBN: 9789144016788
Kategori: Barnavård

BBIC i praktiken, skriven i samverkan med Socialstyrelsen, ger en god inblick i konceptet Barns Behov i Centrum (BBIC). Författarna beskriver vad BBIC är, dess grundläggande värderingar och principer samt hur konceptet är uppbyggt med mötesrutiner och formulär. Dessutom redovisas hur BBIC kan användas som ett stöd för att bättre synliggöra och bedöma barns och ungas behov. Detta är en idébok skriven av praktiker för praktiker. Språket är enkelt och lättillgängligt, och fallbeskrivningar gör boken konkret. Socialarbetare och arbetsledare som vill använda BBIC i sin verksamhet får här tips och idéer. Boken vänder sig till alla yrkesverksamma som arbetar inom barnavården eller som samverkar med barnavården samt till universitets- och högskolestuderande som i sin framtida yrkesutövning kommer att möta barn, ungdomar och föräldrar som är i kontakt med barnavården.