Arbetsmiljö 2017

Arbetsmiljö 2017
Upplaga: 24
Förlag: Lars Åhnberg
Utgivningsdatum: 2017-01-20
Antal sidor: 160
Författare: Lars Åhnberg
ISBN: 9789188121080
Kategori: Arbetsmiljörätt

Arbetsmiljö 2017 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2017 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter. Fr o m den 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvar för ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, psykiskt påfrestande arbete och kränkande särbehandling. Under 2016 har fyra nya AFS-föreskrifter beslutats, fyra tidigare AFS-föreskrifter har ändrats, några äldre föreskrifter har upphävts och en mindre ändring har gjorts i arbetsmiljölagen. Med Arbetsmiljö 2017 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.