Jämten 2018

Jämten 2018
Upplaga: 111
Förlag: Jamtli Förlag
Utgivningsdatum: 2017-11-30
Antal sidor: 192
Författare: Charina Knutson
ISBN: 9789179482572
Kategori: Socialhistoria & kulturhistoria

Det är 300 år sedan Armfeldts dramatiska fälttåg.

Att 3 000 man dog på fjället vet många - men vilka blev egentligen konsekvenserna för civilbefolkningen? I Jämten 2018 får du veta vad som hände både på norsk och svensk sida. Plundring, dödsfall, sjukdom och flykt påverkade livet för alla, på de mest fruktansvärda sätt, men efter en tid vände livet tillbaka. I Jämten 2018 berättas också om själva marschen, och om hur minnet av den ska högtidlighållas. Den spännande historien bakom målningen Karl XII:s likfärd reds ut, och vi gör en rundtur i länet och letar efter konstnärliga spår av karolinerna. Nationalmuseum Jamtli invigs 2018, och bygget med sina visioner beskrivs utförligt. Mathias Johansson skriver om sina unika möten med konstnärinnan Louise Bourgeois, och en krönika ställer frågan om det jämtländska konstlivet håller på att flytta sin tyngdpunkt från Östersund till Västjämtland.

Maj Nodermann var antikvarie på Jämtlands läns museum under 1950- och 1960-talen och har gjort ovärderliga insatser för dokumentationen av jämtländskt folkliv och folkkonst. Nu, vid 92 års ålder, bidrar hon med en nyskriven artikel om Carl Hofverberg! Maj Nodermanns enastående gärning beskrivs i en egen artikel, skriven av möbelkännaren Johan Knutsson. Dessutom kan du läsa om jämtar i finska inbördeskriget, samiska kåtor och boplatser i Stortjärn och Funäsdalen, Väv-Stina i Sveg, Folke Pålsson och Ängersjöprojekten, folkskolans etableringsfas i Jämtland och Härjedalen och mycket mer!