Allmän förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt
Upplaga: 26
Förlag: Liber
Utgivningsdatum: 2014-07-29
Antal sidor: 279
Författare: Håkan Strömberg, Bengt Lundell
ISBN: 9789147114863
Kategori: Författningsrätt & förvaltningsrätt

Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper. Läs mer Boken behandlar problem som är gemensamma för hela förvaltningsrättens område, framför allt frågor om den offentliga förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Huvudvikten har lagts vid reglerna om förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna samt om de administrativa rättssäkerhetsreglerna. Den nya upplagan - den 27:e i ordningen - har främst föranletts av den nya förvaltningslagen (2017:900) med följdändringar. Förvaltningslagen träder i kraft 1 juli 2018. Den nya upplagan är uppdaterad och aktualiserad också på grund av andra nyheter i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Om författarna Håkan Strömberg var professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Docent Bengt Lundell, vid juridiska institutionen, Lunds universitet, står för omarbetningarna sedan den 22:a upplagan.