Vägen till Sverige A, arbetsbok, 2:a uppl

Vägen till Sverige A, arbetsbok, 2:a uppl
Upplaga: 2
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Utgivningsdatum: 2002-10-01
Antal sidor: 136
Författare: Doris Lundh, Gerd Manne, Susanne Risberg
ISBN: 9789140640598

Vägen till Sverige bygger på en kommunikativ undervisningsmodell, där man parallellt arbetar med funktioner, grammatik och uttal. Arbetsboken som bl.a. innehåller elevuppgifter till hörförståelseövningarna som finns till varje avsnitt, är knuten till textboken. Textboken innehåller bastexter och faktatexter, uttals- och grammatiköversikter samt en uttalsordlista. Lärarpärmen är en resursbank med allmänna metodiska anvisningar, detaljerade lektionsförslag till materialets tio första kapitel, kopieringsunderlag, diagnostiska prov m.m. Cd, datorövningar, minigrammatik och ordlistor kompletterar materialet.