Fakta om VD-löner

Fakta om VD-löner
Förlag: Svenskt Näringsliv
Utgivningsdatum: 2013-03-15
Antal sidor: 10
Författare: Svenskt Näringsliv
ISBN: 9789174377859
Kategori: Ekonomi & ledarskap

I denna rapport redovisar vi löner avseende september 2011 för knappt 3 600 anställda VD:ar i företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv och som har fler än 10 anställda.