Den borgerlige optimisten

Den borgerlige optimisten
Upplaga: 1
Förlag: Timbro
Utgivningsdatum: 2012-06-05
Antal sidor: 143
Författare: Carl Bildt, Kristin Clement, Per Gudmundsson, Thomas Gür, Johan Hakelius
ISBN: 9789175668901
Kategori: Biografier

I antologin Den borgerlige optimisten reflekterar sexton skribenter över frågor som är, har varit och kommer att vara aktuella för den svenska borgerliga debatten. Bland skribenterna märks Carl Bildt, Peter Wolodarski, Paulina Neuding, Johan Hakelius och Mauricio Rojas. Samtidigt pågår debatten om vad som egentligen menas med borgerlig. Borgerligheten har varit partipolitiskt framgångsrik i och med alliansens omval på samma gång som det är tydligt att borgerliga idéer och värderingar står inför stora utmaningar. Boken är uppbyggd som en vänbok till P J Anders Linder, som i juni fyller 50 år.

Anledningen är att P J Anders Linder under lång tid spelat en central roll för borgerlig idéutveckling och opinionsbildning.