SEK Handbok 454 - Elektrostatiska urladdningar - Orsaker och åtgärder

SEK Handbok 454 - Elektrostatiska urladdningar - Orsaker och åtgärder
Förlag: SEK Svensk Elstandard
Utgivningsdatum: 2016-11-01
Antal sidor: 47
ISBN: 9789189667815
Kategori: Elektroteknik

SEK Handbok 454 ger en översikt av området statisk elektricitet och ger vägledning till hur man undviker de vanligaste problemen med elektrostatisk uppladdning.

Handboken behandlar statisk elektricitet ur ett upplevelseperspektiv, dvs när man kan se, höra och känna elektrostatiska urladdningar, där de kan ge obehag och där man inte kan utesluta risker för skador på utrustning. Detta är aktuellt till exempel inom sjukvården eller vid elektronikservice på plats hos kund. Den är till hjälp vid projektering, planering och inköp och som underlag för åtgärder för att förbättra ESD-miljön. Den behandlar inte statisk elektricitet i samband med exempelvis explosiva gasblandningar och endast flyktigt i samband med elektronikproduktion.