Bekymmer : vad kan man ha dem till

Bekymmer : vad kan man ha dem till
Förlag: IDMANS FÖRLAG HB
Utgivningsdatum: 2013-12-21
Antal sidor: 24
Författare: Gullmay Idman
ISBN: 9789175752266
Kategori: Psykologi

I serien LIVSKUNSKAP, tecknad, från 12 år - obegränsat Alla människor möter under sitt liv många bekymmer. Den som väljer att bearbeta sina känslor och vågar möta svårigheterna växer i styrka för varje gång. Det är därför viktigt att man ökar sin förmåga att möta kriser så man inte blir en lekboll i händerna på vad som kan upplevas som ett olyckligt öde. Gullmays skrifter är ute i en upplaga om ca 300 000 ex. Många har blivit stärkta av hennes enkla sätt att förklara det svåra Pekka Idman, docent i pedagogik och leg psykolog ..en fantastisk sak med Gullmays skrifter är att alla, och då menar jag verkligen alla, har något att hämta i dem. I grafiskt och ord-valsmässigt stringenta meningar, ackom-panjerade av genialt enkla men uttrycksfulla teckningar, blir man uppmärksam på "san-ningar" som man glömt eller hittills helt enkelt missat. Enkelheten är skenbar, under ytan rymmer texterna djup som går rakt in i hjärtat. Insikterna står som spön i backen och det finns ingen möjlighet att värja sig. Dessutom har hon humor, även då hon berör svåra ämnesområden. Journalist Irene Ahlberg, Bibliotekstjänst