Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2014 (HFD)

Högsta förvaltningsdomstolens årsbok 2014 (HFD)
Förlag: Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum: 2015-05-12
Antal sidor: 689
Författare: Domstolsverket
ISBN: 9789138326572
Kategori: Författningsrätt & förvaltningsrätt

Referat av sådana mål i Högsta förvaltningsdomstolen som ansetts ha betydelse för rättstillämpningen. Avgöranden som inte refereras tas upp i notisavdelningen i kronologisk ordning efter dagen för dom eller beslut. Innehåller även ett femårsregister.