Svenska tonsättare : Lars Johan Werle

Svenska tonsättare : Lars Johan Werle
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Utgivningsdatum: 2007-10-01
Antal sidor: 258
Författare: Ingemar Von Heijne
ISBN: 9789173531634
Kategori: Biografier

Ett tonsättarpuzzle har Ingemar von Heijne velat lägga i sin bok. Bilden som efterhand framträder ska föreställa Lars Johan Werle. Puzzlet är lagt med Werles intervjusvar i olika medier. Vänner kommer också till tals i boken. Lars Johan Werle började som swingpjatt i Bromma på 1940-talet.

Ett tag seglade han fritt i kölvattnet efter »Måndagsgruppen«, men snart blev han en »spontan kameleont« en tidig postmodernist om man så vill som särskilt operaföretagen och Körsverige gärna satsade på.

Han arbetade helst i kollektiva former och utvecklade en utpräglad teaterinstinkt. Att komma riktigt nära en text var honom en fröjd. Puzzle kan betyda gåta. Det levde Lars Johan Werle också upp till. Utges i samarbete med musikaliska akademien.