Samordnad rehabilitering : processen som kom av sig

Samordnad rehabilitering : processen som kom av sig
Upplaga: 1
Förlag: Hjalmarson & Högberg Bokförlag
Utgivningsdatum: 2007-10-01
Antal sidor: 179
Författare: Erik Olsson
ISBN: 9789189660175
Kategori: Funktionshinder: sociala aspekter

Alla talar om rehabilitering, men ingen gör något åt det - och alltför få vet vad det är! Den här boken förmedlar grundläggande kunskaper om sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga, rehabilitering och arbetsmiljö. Författaren har sammanställt en del av de frågor som sysselsatt nio(!) offentliga utredningar under en tioårsperiod och förmedlar sina personliga synpunkter om vad utredningarna egentligen lett fram till och varför sjukfrånvaron - alla utredningar till trots - bara fortsätter att öka. Boken vänder sig till de olika "rehabiliteringsaktörerna", de fackliga organisationerna, näringslivsorganisationerna, handikapporganisationerna, utbildningsväsendet, politikerna samt till alla andra som vill delta i debatten om hur vi ska hejda ökningen av sjukfrånvaron. Erik Olsson har själv arbetat som sekreterare i några av utredningarna. Hans gedigna kunskaper och erfarenhet av arbete med arbetsmiljöfrågor och rehabilitering gör boken till en angelägen kunskapskälla och ett viktigt inslag i debatten.

Recension: "Under tio år har rehabiliteringsfrågan sysselsatt nio offentliga utredningar, ändå fortsätter kostnaderna för sjukfrånvaron att öka. 14 % av arbetskraften är långtidssjuka, vilket författaren anser vara ett större problem än arbetslösheten. Han går igenom utredningarna och varför utvecklingen inte har vänt. Han tar också upp många lyckosamma försök som inte fått tillräcklig genomslagskraft och avslutar med sina egna reflektioner och förslag. Erik Olsson har själv varit sekreterare i några av utredningarna och har även varit handläggare på försäkringskassan.

Han är väl insatt i ämnet, vilket gör boken till ett viktigt debattinlägg. Den är lättläst men tyvärr bitvis slarvigt redigerad och korrekturläst. Boken är avsedd för de olika "rehabiliteringsaktörerna", men bör både fungera som kursbok på högskolenivå och vara intressant för en bredare allmänhet." - Catherine Fredlund