142 Älvdalen Vägkartan : 1:100000

142 Älvdalen Vägkartan : 1:100000
Upplaga: 1
Förlag: Lantmäteriet
Utgivningsdatum: 2016-09-14
ISBN: 9789158801424
Kategori: Vägkartor & -atlaser

Vägkartan i skala 1:100 000 omfattar 79 kartblad och har fullständig och aktuell vägredovisning som viktigaste information. Vägkartan är genom sin stora yttäckning och förhållandevis höga detaljeringsgrad en utmärkt karta för "närturism". Kartan är tryckt med dubbelsidigt tryck på ett lateximpregnerat papper (Pretex®) som är fukt- och viktåligt.