Kulturmöten i matematikundervisningen : exempel från 41 olika språk

Kulturmöten i matematikundervisningen : exempel från 41 olika språk
Upplaga: 1
Förlag: Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum: 2010-05-24
Antal sidor: 287
Författare: Wiggo Kilborn, Madeleine Löwing
ISBN: 9789144054889
Kategori: Pedagogik

Talens uppbyggnad skiljer sig avsevärt mellan olika språk och kulturer. I många stycken kan vi se det som andra sätt att tänka och tala matematik. För lärare i den svenska skolan kan detta vara problematiskt eftersom de inte känner till de metoder som eleverna och deras familjer har erfarenhet av och kunskap om från tidigare skolgång i sina hemländer. I boken lyfter författarna fram likheter och skillnader när det gäller skolans matematikundervisning i relation till elever med utländsk bakgrund. Områden som behandlas är bl.a. tal och begrepp, talens namn, grundläggande aritmetik samt klockan och kalendern. Bland språken finner läsaren arabiska, bosniska, dari, engelska, kinesiska, pashto, somaliska, spanska, tigrinska och vietnamesiska. Till boken hör en webbplats där du kan lyssna på en föreläsning och ta del av uppdaterad information om språk som inte behandlas i boken. Bokens webbplats finns under fliken Extramaterial och du får tillgång till webbplatsen med hjälp av aktiveringskoden på insidan av bokens omslag.

Kulturmöten i matematikundervisningen vänder sig i första hand till lärare som undervisar elever med en annan kulturbakgrund.

Den har sin givna plats som kurslitteratur i lärarutbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare.