Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85)
Förlag: Offentliga Förlaget
Utgivningsdatum: 2012-01-21
Antal sidor: 196
ISBN: 9789174374605
Kategori: Barn

Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera tillämpningen av brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I uppdraget ingick också att utreda straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad.