Revisorn

Revisorn
Upplaga: 3
Förlag: Bilda Förlag
Utgivningsdatum: 2009-04-01
Antal sidor: 60
Författare: Gunilla Jerlinger
ISBN: 9789157480590
Kategori: Företagsredovisning & bokföring

Revisorn, ny upplaga 2009, uppdaterad text, ny form och i nytt format. Ingår i Bilda Förlags "Föreningsserien".